Incontinentie of urineverlies

Incontinentie is het ongewild verlies van urine. Dit is een veelvoorkomend probleem. Circa 15% van de mensen in westerse landen heeft er last van. Hoewel het vaak met hoge leeftijd wordt geassocieerd, komt het op alle leeftijden voor. Vrouwen hebben het vaker dan mannen.

Dr. Dick Janssen Arts

Ongewild verlies van urine is een veelvoorkomend probleem.

Dr. Dick Janssen Arts
Dr. Dick Janssen Andros Blaascentrum

Grote gevolgen

Behalve de directe gevolgen en ongemakken van incontinentie, is er ook een grote aanslag op de kwaliteit van het dagelijks leven. Dit kan komen door ontstane spanningen en sociale stigma’s die het zelfvertrouwen aantasten. Ook kan het leiden tot problemen in de relatie en op seksueel gebied.

Incontinentie Urineverlies komt veel voor bij vrouwen

Incontinentie kan worden onderverdeeld in:

Stress incontinentie

De meest voorkomende vorm van ongewild urineverlies is stress incontinentie. Stress incontinentie is urineverlies op momenten dat de druk in de buikholte plotseling toeneemt zoals bij hoesten, niezen, springen en sporten.

Dit is niet zozeer een probleem van de blaas, maar eerder van de plasbuis en bekkenbodem. In rust of tijdens sport wordt de plasbuis dichtgeknepen door een kringspier en de bekkenbodemspieren. De spieren en pezen van de bekkenbodem moeten voldoende sterk zijn om de plasbuis goed gesloten te houden tijdens druk verhogende momenten.

Oorzaken stress incontinentie

Als de bekkenbodem zwak is of het slijmvlies van de plasbuis dun of atrofisch is, kan het deze functie niet goed vervullen en kan er urine via de plasbuis ontsnappen tijdens druk verhogende momenten.

Stress incontinentie komt veel voor en vrijwel alleen bij vrouwen. Risicofactoren zijn: leeftijd, vaginale bevallingen, verzakkingen, overgewicht en staande beroepen.

Behandeling van stress incontinentie

Voor stress incontinentie zijn verschillende behandelingen mogelijk. In onze klinieken worden uw klachten multidisciplinair onderzocht en behandeld.

Urologie

De arts onderzoekt of er hypermobiliteit is van de bekkenbodem en de plasbuis. En of er lokale afwijkingen zijn van de plasbuis of blaaswand. Hierbij zal soms een cystoscopie nodig zijn. Indien er ook sprake is van een verhoogde aandrang om te plassen (urgency) kan er soms een urodynamisch onderzoek (UDO) worden gepland om precies te meten wat de oorzaak is van het urineverlies en de kringspierfunctie van de plasbuis te meten.

Bekkenfysiotherapie

Onze bekkenfysiotherapeut onderzoekt en meet het gedrag en sterkte van de bekkenbodem. Met behulp van biofeedback training en oefeningen voor thuis kan de bekkenbodemfunctie worden verbeterd. Ook wordt er informatie gegeven zodat de kans op urine verlies wordt verminderd.

Gynaecologie

De arts beoordeelt hoe het gesteld is met de slijmvliezen van de vagina en plasbuis. Zij onderzoekt ook of er lokale afwijkingen zijn, zoals bijvoorbeeld een verzakking. Tevens bekijkt ze uw hormonale status om te bepalen of u baat kan hebben bij lokale hormoontherapie. Met een lokale hormoontherapie kunnen slijmvliezen weer in een betere conditie worden gebracht. Gezonde slijmvliezen van de plasbuis helpen om de plasbuis goed af te sluiten om incontinentie door drukverhogingen zoals hoesten en niezen te verminderen.

Operatieve behandelingen

Als conservatieve behandelingen onvoldoende werken en u mogelijk in aanmerking komt voor een operatieve behandeling voor stress incontinentie of een verzakking (een sling, TVT / TOT of een operatieve correctie van een vaginale verzakking), dan kunnen wij u verwijzen naar een gynaecologisch expertisecentrum waar wij mee samenwerken.

Aandrang incontinentie

Een andere vorm van incontinentie is aandrang incontinentie. Bij aandrang incontinentie is de aandrang om te plassen zo sterk dat men niet op tijd het toilet kan bereiken. De blaas is extra prikkelbaar of ‘overactief’. Doordat de spieren van de blaaswand plotseling aanspannen op een moment waarop ze dat niet zouden moeten doen, wordt de urine de blaas uitgeperst. U bent dan eigenlijk tegen uw blaas aan het vechten om geen urine te verliezen. Aandrang incontinentie wordt ook urge incontinentie genoemd en is een klacht die hoort bij een overactieve blaas.

Oorzaken aandrang incontinentie

Aandrang incontinentie kan ontstaan door aandoeningen van de blaas bijvoorbeeld bij blaasontsteking, aandoeningen van het zenuwstelsel (zoals Multiple Sclerose (MS), dementie en de ziekte van Parkinson) of bij gebruik van bepaalde medicijnen. Meestal wordt er geen duidelijke oorzaak voor de overactieve blaasklachten gevonden.

Behandeling aandrang incontinentie

Omdat aandrang incontinentie bij een overactieve blaas hoort leest u hier verder over de behandeling van overactieve blaas

Gemengde incontinentie

Gemengde incontinentie is een combinatie van stress- en aandrang-incontinentie. De symptomen van aandrang incontinentie zijn vaak het meest prominent.

Behandeling gemengde incontinentie

Bij 1/3 van de patiënten met incontinentie is er sprake van een mengvorm van overactieve blaas syndroom en stress incontinentie. Dit noemen we gemengde of mixed incontinentie. In onze klinieken onderzoeken we wat het meest dominante symptoom is. Daarna zal het multidisciplinaire team samen met u een gebalanceerd behandeltraject opstellen.

Lees verder over:

Dr. Dick Janssen Arts
Auteur: Dr. Dick Janssen is arts bij Andros en doet wetenschappelijk naar blaaspijnsyndroom, overactieve blaas en urodynamica bij Radboudumc.
Laatste update: 13 mei 2024
logo zkn Keurmerk

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
Patientenfederatie Nederland
Gemiddelde waardering op ZorgkaartNederland: 9.3

Andros Blaascentrum Bekijk 26 waarderingen

Artsenblog