Patiëntenraad

Andros heeft een actieve patiëntenraad. De patiëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van Andros Clinics. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Andros en kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle voor cliënten relevante aspecten binnen onze klinieken. De raad kan hiervoor in overleg gaan met medewerkers in alle geledingen van de organisatie. De patiëntenraad is niet gebonden aan één locatie.

Rechten en verantwoordelijkheden

De rechten en verantwoordelijkheden van een cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap patiënten zorginstellingen (Wmcz).
Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de cliëntenraad ligt op het vlak van de patiënttevredenheid. De directie hoort graag vanuit de patiëntenraad hoe deze kijkt naar de kwaliteit van het zorgaanbod, veiligheid en hoe wordt omgegaan met klachten en privacy.

Activiteiten

De patiëntenraad ondersteunt de directie en medewerkers van Andros Clinics. Dit doet de raad voornamelijk door elk kwartaal bijeen te komen en een specifiek onderwerp onder de loep te nemen.

De leden van de raad zijn ook direct aanspreekbaar door patiënten bij vragen over en/of opmerkingen richting Andros. Omdat de raad in rechtstreeks contact staat met de directie kunnen de leden, indien gewenst, optreden als intermediair naar Andros. U kunt contact opnemen met de patiëntenraad via clientenraad@andros.nl.

Onze specialisten

Carel Jan van der Heide

Bekkenfysiotherapeut
Carel Jan van der Heide Bekkenfysiotherapeut

Jet Buschgens

Bekkenfysiotherapeut
Jet Buschgens is bekkenfysiotherapeut voor Andros Blaascentrum

Dr. Paul Kil

Medisch directeur en Uroloog

Prof.dr. Frans Debruyne

Oprichter Andros, Medisch Adviseur en Uroloog
Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics

Ria Pothoven

Verpleegkundig consulent blaaspijnsyndroom
Ria Pothoven Urologisch Consulent Blaaspijnsyndroom

Marina Peters

Verpleegkundig consulent blaascentrum
Marina Peters verpleegkundig consulent bij Andros Blaascentrum