Kosten en verzekering

Maak afspraak Vind kliniek

Kosten en verzekering

Het blaascentrum van Andros Clinics biedt een brede multidisciplinaire aanpak voor patiënten met chronische blaasklachten.

Elke behandelaar en behandeling wordt anders in rekening gebracht. Lees de onderstaande informatie daarom goed door. Indien u hierover vragen heeft, stel deze dan aan het behandelteam of aan onze declaratiespecialist.

Belangrijk!

 • Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
 • Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2021 is € 385.

Urologische zorg

De basis van de spreekuren is urologische zorg: diagnose en behandeling door dr. Erik Arendsen of dr. Dick Janssen. Voor urologische zorg hebben onze klinieken contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Blaasspoelingen

Sinds 1 januari 2015 vallen de blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/ of hyaluronzuur, niet meer onder de verzekerde zorg. Indien de arts besluit dat een blaasspoeling voor u mogelijk nuttig is, dan krijgt u een of enkele spoelingen toegediend om het effect vast te stellen. Andros Clinics brengt deze spoelingen niet bij u in rekening.

Mogelijk heeft u baat bij langer gebruik van deze blaasspoelingen. U zult dan zelf de blaasspoelingen moeten aanschaffen. Als de spoeling meerdere keren wordt herhaald is het makkelijk zelf te leren spoelen. De verpleegkundige zal u het blaasspoelen aanleren en u waar nodig begeleiden.

Bekkenfysiotherapie

Als onderdeel van de totale diagnostiek voor uw klachten voert de bekkenfysiotherapeut bij de eerste intake een diagnostisch onderzoek uit voor de uroloog. Deze eerste intake is onderdeel van de urologische zorg en wordt niet apart in rekening gebracht.

Het is mogelijk dat de uroloog vervolgbehandelingen adviseert. De kosten voor een behandeling van 25 minuten zijn €66. Na uw bezoek betaalt u deze kosten per pin bij de receptie. U krijgt de factuur direct mee.

Deze bekkenfysiotherapie behandelingen worden in het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u de behandeling krijgt voor klachten van urineverlies, dan vergoedt de basisverzekering deze wel. Het is belangrijk dat u hiervoor een verwijzing heeft. Ook als u een aanvullende zorgverzekering heeft, dan is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten aan u terugbetaalt, ongeacht de diagnose. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan het zijn dat uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijsbrief. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. U dient de behandeling zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gynaecologie

Soms verwijst de uroloog u door naar onze gynaecoloog voor aanverwante klachten. Voor gynaecologische zorg hadden we tot 1-1-2021 geen contracten met de zorgverzekeraars. Sinds 1-1-2021 hebben we deze gynaecologische zorg wel kunnen contracteren. Dat wil zeggen dat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Lopende subtrajecten die in 2020 zijn gestart, omdat deze ten laatste 120 dagen na 31-12-2020 zijn afgelopen.
 • U bent verzekerd bij een verzekeraar die valt onder VGZ of Eno, zie lijst hieronder. Met VGZ en Eno hebben wij geen afspraken kunnen maken over gecontracteerde zorg.

Gecontracteerde zorg

Bent u na 1-1-2021 gestart met een gynaecologische behandeling en heeft u een zorgverzekering anders dan de hierboven genoemde uitzonderingen? Dan sturen wij een rekening op naam van Andros rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Niet gecontracteerde zorg: u dient zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar

Uw gynaecologische zorg is niet gecontracteerd als uw zorg- of subtraject is gestart voor 1/1/2021 of als deze verzekering heeft:

VGZ zorgverzekering, hieronder vallen:
 • VGZ
 • Bewuzt
 • Univé
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured
 • Zekur
 • IZZ / VGZ voor de Zorg
 • IZA
 • Zorgzaam
 • SZVK
 • UMC
Eno Zorgverzekering, hieronder vallen:
 • Salland Zorgverzekeringen
 • ZorgDirect
 • HollandZorg

Niet gecontracteerd betekent dat wij vanuit Andros de factuur van de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen rechtstreeks naar u zullen sturen. U betaalt de volledige factuur aan Andros. Meestal bedragen de kosten €225, maar afhankelijk van de aard van de onderzoeken kan dat bedrag hoger liggen. De factuur ontvangt u, in verband met de standaard declaratieregels, vaak pas na 3 tot 4 maanden.

Alhoewel wij voor gynaecologie geen contracten met VGZ en Eno hebben, betreft het wel verzekerde zorg binnen het basispakket. U heeft dus recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Na ontvangst van de factuur kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal de zorgverzekeraar een gedeelte van de kosten aan u terugbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Diëtiste

Wij hebben ook een diëtiste aan het blaaspijnspreekuur verbonden, die met regelmaat bij Andros Clinics (in Den Haag) op locatie een spreekuur houdt. De diëtiste werkt zelfstandig en stuurt u rechtstreeks een rekening. Voor verdere informatie over de kosten van de diëtiste verwijzen wij u naar haar website: http://leemborg.nl/verzekering/.

Mogelijk kunt u een deel van de kosten van de diëtiste terugbetaald krijgen vanuit uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. U kunt dat zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Andere specialismen en behandelingen

Mogelijk adviseert de uroloog u nog andere behandelingen of een consult bij een ander specialisme, zoals een MDL-arts. Dat zal gebeuren middels een verwijzing naar een andere zorgaanbieder buiten Andros Clinics. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn, afhankelijk van doorverwijzing, het specialisme en de zorgaanbieder. Informeer vooraf bij deze zorgaanbieder wat de kosten voor u zijn.

Eigen risico

Zorg uit het basispakket brengt de zorgverzekeraar altijd ten laste van uw eigen risico, ongeacht hoe de zorgverzekeraar de door Andros Clinics uitgevoerde onderzoeken en behandelingen vergoedt (aan uzelf of rechtstreeks aan Andros Clinics). Indien u nog (een deel van) uw eigen risico voor een jaar niet gebruikt heeft, zult u dit dus zelf moeten betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van het eigen risico in een bepaalde jaar en het restant van uw eigen risico. Veel zorgverzekeraars maken deze informatie tegenwoordig eenvoudig toegankelijk via een beschermde omgeving op hun website.

Het eigen risico geldt niet op zorg die vergoed wordt uit een aanvullend pakket.

Verwijsbrief huisarts nodig bij het maken van de afspraak

Om uw zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing heeft u nodig op het moment dat u de afspraak maakt voor uw eerste bezoek aan Andros.

Afspraak zonder verwijzing

Om bij een van onze klinieken een afspraak te maken heeft u altijd een verwijzing nodig. Alleen als u in het buitenland woont en een buitenlandse zorgverzekering heeft kunt u een afspraak maken zonder verwijzing. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. U kunt contact opnemen met uw buitenlandse zorgverzekeraar om na te gaan of u de gemaakte kosten kunt declareren. Zie passantentarieven onderaan deze pagina.

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controle bezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Informatie eigen risico

Passantentarieven

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Andros de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Maak afspraak
Nieuws

Onze klinieken en corona

Op deze pagina vindt u informatie over welke gevolgen corona heeft op onze zorgverlening. Onze zorgverlening wordt continu aangepast aan de actuele stand van zaken op het gebied van corona.  Afspraken maken blijft mogelijk U kunt ons telefonisch bereiken voor het...

Nu ook in Arnhem: Andros Blaascentrum

Andros Blaascentrum heeft nu ook een vestiging Arnhem. De afgelopen jaren is Gynos uitgegroeid tot dé kliniek voor vrouwen met urologische problemen. De kliniek in Arnhem is er speciaal voor vrouwen met een overactieve blaas, terugkerende blaasontstekingen of...

Sterilisatie voor Mannen bij Andros: www.sterilisatieklinieken.nl

Een nieuwe website met antwoord op alle vragen over sterilisatie van mannen: www.sterilisatieklinieken.nl . Andros Mannenkliniek heeft deze informatieve website ontwikkeld omdat steeds meer mannen kiezen voor een sterilisatie door een van onze ervaren urologen. Een...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief