Nieuwe richtlijn Chronisch Bekkenpijn

Dr. Dick Janssen Arts
8 november 2021

Dit jaar werd een nieuwe richtlijn opgesteld voor chronisch bekkenpijn. Voor het eerst werd deze gemaakt vanuit een multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat vanuit de Federatie Medische Specialisten en vanuit alle belanghebbende beroepsgroepen een afgevaardigde in de richtlijn commissie heeft zitting genomen.

De commissie bestaat uit urologen, anesthesisten, gynaecologen, psychologen, maag-darm-lever specialisten, bekkenfysiotherapeuten en de patiëntenvereniging Bekkenbodem4all. Ook de Nederlandse vereniging van seksuologie is betrokken geweest. Namens de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft dr. Dick Janssen van Andros Clinics zitting genomen in deze commissie. De patiëntenorganisatie ICP was als klankbord groepslid betrokken.

De richtlijn is gericht op een effectievere aanpak van patiënten met chronisch bekkenpijn binnen de Nederlandse zorg. Er wordt gestimuleerd om chronische bekkenproblemen te laten behandelen door een bekkenteam met meerdere specialisten die nauw met elkaar (lees multidisciplinair) samenwerken om de problemen effectief aan te pakken. Voor de huisartsen is er ook een verwijsadvies geformuleerd om ze wegwijs te maken om de patiënten op een goede manier te verwijzen naar de juiste zorgverleners.

De richtlijn bevat duidelijke adviezen en stappenplannen om patiënten met aandoeningen die leiden tot chronisch bekkenpijn zo effectief mogelijk te behandelen. Binnen het Andros Blaascentrum zien wij met ons behandelteam veel patiënten die naast of dankzij blaaspijn, ook bekkenpijn ontwikkelen. Deze richtlijn valt dan ook samen met de aanpak die wij binnen het Andros blaascentrum al hanteren voor onze patiënten.

Een multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen was een grote stap. Nu volgt de volgende stap: de implementatie. We werken nu aan de implementatie, dat wil zeggen dat we het bestaan van de richtlijn kenbaar maken aan huisartsen en specialisten in Nederland. Zo willen we echt een verbeterslag creëren voor de medische zorg van patiënten met chronisch bekkenpijn binnen Nederland. Meer informatie over de richtlijn lees u op:  https://www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut/nieuws/nieuwe-richtlijn-chronische-bekkenpijn

Lees meer over Andros Blaascentrum

Dr. Dick Janssen Arts
Auteur: Dr. Dick Janssen is arts bij Andros en doet wetenschappelijk naar blaaspijnsyndroom, overactieve blaas en urodynamica bij Radboudumc.
Laatste update: 8 november 2021

Neem contact met ons op