Uroloog Arendsen in BMC Urology met onderzoek blaasspoelingen

Drs. Erik Arendsen Uroloog
2 december 2022

Het wetenschappelijke tijdschrift BMC Urology publiceerde het artikel ‘The efficacy and safety of intravesical chondroitin sulphate solution in recurrent urinary tract infections’ van uroloog Erik Arendsen. De auteurs verrichtten een retrospectieve analyse naar de doeltreffendheid en veiligheid van blaasspoelingen met een chondroïtinesulfaatoplossing bij recidiverende urineweginfecties ofwel terugkerende blaasontstekingen.

Vergelijk CS blaasspoeling, antibiotica en combinatie hiervan

Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende indicaties voor antibiotische therapie. De aanwezigheid van resistente uropathogenen wijst op de behoefte aan behandelingsalternatieven. Het verbeteren van de beschermende GAG-laag (glycosamino‑glycaanlaag) van de blaas, door blaasspoelingen met chondroïtinesulfaat (CS) werd onderzocht bij patiënten die lijden aan recidiverende urineweginfecties (rUTI). Achteraf werd de werkzaamheid geëvalueerd van een therapie met 0,2% CS  blaasspoeling in vergelijking met een behandeling met laag gedoseerde langdurige antibiotica (LDLTAB) en een combinatie van beide.

Betere resultaten met CS blaasspoelingen

Het onderzoek betreft in totaal 151 patiënten met recidiverende urineweginfecties waarvan 50 patiënten werden behandeld met CS, 51 patiënten kregen LDLTAB en 50 patiënten kregen een combinatietherapie (LDLTABCS). Onderzoekers zagen een statistisch significante vermindering van het aantal infecties na 12 maanden therapie met CS blaasspoeling vergeleken met 12 maanden therapie met LDLTAB.

Het aantal bezoeken aan de uroloog daalde significant in de CS-groep en de LDLTABCS-groep. Patiënten vulden een gestandaardiseerde vraag over kwaliteit van leven in. Daaruit bleek een forse stijging in kwaliteit van leven in de CS-groep en de LDLTABCS-groep en geen verbetering in kwaliteit van leven met LDLTAB. Het bewijs van de evaluatie is beperkt vanwege het retrospectieve karakter.

Bevestigt veiligheid en werkzaamheid van CS blaasspoelingen

Retrospectieve analyse van gegevens van patiënten die een behandeling voor terugkerende blaasontstekingen ondergingen, bevestigt de veiligheid en werkzaamheid van CS en wijzen op een superioriteit ten opzichte van antibiotische behandeling van terugkerende blaasontstekingen.

Lees meer over terugkerende blaasontstekingen

Artikel in BMC Urology

Drs. Erik Arendsen Uroloog
Auteur: Drs. Erik Arendsen is uroloog en de expert op het gebied van blaaspijnsyndroom en oprichter van Centrum voor Blaaspijnsyndroom
Laatste update: 2 december 2022

Neem contact met ons op