Onderzoek blaaspijnsyndroom en voeding afgerond

Onze diëtiste Bernadette Leemborg heeft 6 studenten voeding & diëtetiek van de Haagse Hogeschool begeleid. Zij deden een literatuuronderzoek naar voeding en Blaaspijnsyndroom / Interstitiële cystitis. De hoofdvraag is ”Hoe ziet de diëtetische behandeling eruit volgens het meest recente evidence based onderzoek voor patiënten met blaaspijnsyndroom (BPS)?”

Duidelijke relatie

De behandeling van Blaaspijnsyndroom in Nederland draait vooral om symptoombestrijding van deze chronische ziekte. Er is een duidelijke relatie tussen tussen allerlei soorten voedingsmiddelen en de symptomen van blaaspijnsyndroom.

Lijst op basis van literatuuronderzoek

Naar aanleiding van dit literatuuronderzoek hebben de studenten een aangepaste lijst ontwikkeld voor cliënten die klachten ervaren als gevolg van blaaspijnsyndroom. In deze lijst zijn alleen voedingsmiddelen opgenomen waarvan literatuurgegevens bekend zijn.

Voedingsadvies bij Centrum voor Blaaspijnsyndroom

Op deze ” op literatuur gebaseerde” lijst staan dus minder voedingsmiddelen dan op de dieetlijst die bij het Centrum voor Blaaspijnsyndroom van Andros Mannenkliniek en Andros Blaascentrum wordt gebruikt. De huidige aanbevelingen die gebruikt worden in het Centrum voor Blaaspijnsyndroom komen uit Amerika en zijn met name gebaseerd op de ervaring van de patiënten en hun zorgverleners. De voedingsmiddelen die de studenten hebben bestudeerd komen op gelijke wijze voor op onze lijst.

Bij het blaaspijnsyndroom kan de diëtist de cliënt begeleiden bij het volgen van een dieet, wat voornamelijk bestaat uit producten elimineren en weer toevoegen om vast te stellen welke de triggers zijn. Geconcludeerd kan worden dat een optimaal voedingsadvies bestaat uit de volgende stappen; beoordeling, diagnose, interventie en het volgen van- en evalueren met patiënten.

Nog weinig relevant onderzoek beschikbaar

De studenten concluderen dat voeding in relatie tot BPS tot op heden een weinig onderzocht onderwerp is. De literatuur die gebruikt werd voor dit onderzoek is in meerdere gevallen onderbouwd door dezelfde bronnen.

Ook concluderen zij dat veel onderzoeken afkomstig zijn uit verschillende landen met bijbehorende culturen en eetgewoonten. Hierdoor is niet alle informatie met betrekking tot voedingsmiddelen relevant voor de dieetbehandeling voor cliënten in Nederland.

Behoefte aan meer onderzoek

Voor volledige en meer betrouwbare data zal meer onderzoek met een grotere onderzoekspopulatie verricht moeten worden. Hieruit kan vervolgens een meer betrouwbare en valide conclusie getrokken worden, wat uiteindelijk zal leiden tot meer gezondheidswinst onder de doelgroep.

Als vervolg onderzoek gaat een van de studenten mogelijk begin 2018 een vervolg onderzoek houden in onze kliniek voor haar afstuderen. In dit onderzoek zullen de ervaringen van cliënten met het Blaaspijnsyndroom centraal staan. Door cliënten te interviewen en het afnemen van enquêtes wil zij tot aanbevelingen komen om de voedingsmiddelenlijst verder te optimaliseren.

Lees verder over blaaspijnsyndroom

Bernadette Leemborg Diëtist
Laatste update: 29 juni 2017

Neem contact met ons op