Update: GAG blaasspoelingen studie

Dr. Dick Janssen Arts
8 februari 2021

Hoe staat het met de voortgang van de nationale studie om te bepalen of GAG blaasspoelingen weer vergoed gaan worden voor blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis? Op deze pagina houden we u middels updates op de hoogte over het verloop van deze GETSBI studie.

Update februari 2021

Het onderzoekprotocol is 27 januari door de Medisch Ethische Toetsing Commissie geëvalueerd. De laatste week van mei wordt gebruikt om de puntjes op de i te zetten en het convenant met alle partijen te tekenen. De start van de studie staat gepland op 1 juli 2021.

Achtergrond van de studie

De aanleiding voor deze studie was uiteraard de beslissing van het Zorginstituut Nederland om GAG blaasspoelingen niet meer te vergoeden voor de indicatie Blaaspijn syndroom / interstitiële cystitis (BPS/IC). Namens de NVU zijn we in 2017 opnieuw met het Zorginstituut in gesprek gegaan om dit te veranderen voor onze patiënten. Vanuit het Zorginstituut hebben wij destijds de opdracht gekregen om te bewijzen dat het inderdaad een effectieve behandeling is. Derhalve hebben we met 13 medische centra een wetenschappelijke studie opgezet om dit goed uit te zoeken.

Onze bijdrage aan de studie

Het Radboudumc is de initiator van het onderzoek en de klinieken van Andros en Gynos gaan een grote bijdrage leveren aan deze studie. Ikzelf ben de projectleider. Ook onze blaaspijnspecialist Erik Arendsen en de patiëntenvereniging ICP zitten in de studiewerkgroep.

Een groot nadeel is dat we op dit moment alleen BPS/IC patiënten met Hunnerse laesies (zweren in de blaas) kunnen includeren voor de studie. De vergoeding gaat alleen gelden voor deze subcategorie en dus niet alle BPS/IC patiënten kunnen meedoen. We hopen dit in de toekomst te veranderen, maar met deze studie kan het helaas niet.

Lees verder over blaaspijnsyndroom

 

Dr. Dick Janssen Arts
Auteur: Dr. Dick Janssen is arts bij Andros en doet wetenschappelijk naar blaaspijnsyndroom, overactieve blaas en urodynamica bij Radboudumc.
Laatste update: 8 februari 2021

Neem contact met ons op