“Voor nieuwe ontwikkelingen kijken we over grenzen.”

Drs. Erik Arendsen Uroloog
19 maart 2019

Voor het Continentiekennisnetwerk schreef dr. Erik Arendsen, expert op het gebied van blaaspijnsyndroom, een stuk over nieuwe ontwikkelingen zoals de ialuadapter en Electric Motive Drug Administration (EMDA).

Om de meest effectieve oplossing in continentiezorg te kunnen bieden hebben we in de kliniek meestal voldoende aan de gangbare hulpmiddelen. Deze zijn gewoon in Nederland verkrijgbaar en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Maar als dat niet werkt bij een patiënt zoeken we naar een andere oplossing. Ondanks dat Nederland goed is voorzien kijken we hierbij ook naar het buitenland. Dan heb ik het over medicatie, apparatuur, maar ook simpele zaken zoals verbanden of katheters.

Medisch specialisten bezoeken symposia en congressen over de hele wereld om up-to-date te blijven in hun vak. Daar leren we hoe elders wordt gewerkt, welke producten ze daarbij gebruiken en wat het effect daarvan is. Soms zie ik iets waar ik enthousiast van word, om al snel tot de conclusie te komen dat we in Nederland worden geremd om deze ontwikkelingen te integreren in onze behandelingen. Bijvoorbeeld omdat het niet in Nederland op de markt wordt gebracht, omdat het (nog) niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar of vanwege andere redenen.

Daarom omringen we ons graag met partners die grensoverschrijdend werken. Internationale organisaties waarmee we de meest effectieve, multidisciplinaire aanpak van blaaspijn en blaasfunctiestoornissen gestalte kunnen geven.

Ialuadapter

Voorbeeld van een recente ontwikkeling is het spoelen van de blaas via een zogenaamde ‘ialuadapter’. Dit is een soort stopje dat bij zowel mannen als vrouwen in de plasopening kan worden gebracht, waarna je de blaas kunt spoelen zonder een katheter door de urinebuis te hoeven leiden. Dit inbrengen en uithalen is bij veel mensen een probleem omdat de urinebuis meedoet in de ontsteking. De ialuadapter is ontwikkeld in Hongarije en ook al volop in gebruik in Italië.

EMDA

Een andere ontwikkeling is Electro Motive Drug Administration (EMDA). Dit is een systeem waarop je een speciale katheter kunt aansluiten. In die katheter zit een soort verwarmingselement. Ten gevolge hiervan ontstaat een golfwerking in de blaas, waardoor spoelvloeistof dieper in de wand kan doordringen. EMDA wordt al gebruikt in klinieken voor spoeling bij blaaskanker. In Duitsland is men sinds kort ook gestart met toepassing bij blaaspijnsyndroom (Interstitiële Cystitis).

Als we in Nederland optimaal van dergelijke nieuwe ontwikkelingen willen profiteren, is de volgende stap om te proberen ze door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen. Tot die tijd zal de cliënt zich moeten realiseren dat de meest effectieve oplossing soms betekent dat een eigen bijdrage moet worden betaald.

Lees verder over blaaspijnsyndroom

Bron: Continentiekennisnetwerk

Drs. Erik Arendsen Uroloog
Auteur: Drs. Erik Arendsen is uroloog en de expert op het gebied van blaaspijnsyndroom en oprichter van Centrum voor Blaaspijnsyndroom
Laatste update: 19 maart 2019

Neem contact met ons op