Wetenschappelijk onderzoek naar blaasontstekingen bij blaaspijnsyndroom

Dr. Dick Janssen Arts
28 november 2023

Recent verscheen het wetenschappelijk onderzoek ‘The Burden of Urinary Tract Infections on Quality of Life and Healthcare in Patients with Interstitial Cystitis’ van o.a. onze arts dr. Dick Janssen.

De studie is een samenwerking tussen de Nederlandse blaaspijnsyndroom patiëntenvereniging ICP, Raboudumc en Andros Clinics. Door deze samenwerking met de patiëntenvereniging konden problemen in de gezondheidszorg worden geïdentificeerd.

Blaasontstekingen bij blaaspijnsyndroom

Patiënten met blaaspijnsyndroom zijn gevoeliger voor blaasontstekingen, waardoor reeds bestaande symptomen waarschijnlijk verergeren. In richtlijnen krijgt dit echter beperkt aandacht. Deze studie was bedoeld om de last van urineweginfecties op de kwaliteit van leven en de gezondheidszorg van patiënten met blaaspijnsyndroom te onderzoeken.

Opzet van de studie

Er zijn twee kwantitatieve retrospectieve databasestudies uitgevoerd bij cystoscopisch bewezen IC/BPS-patiënten. De ene studie verzamelde bestaande patiëntenquêtegegevens (n ​​= 217) uit juli 2021 om de fysieke en emotionele blaasontsteking last te onderzoeken. De andere studie gebruikte een database met patiëntendossiers (n = 100) van januari 2020 tot mei 2022, met de nadruk op de prevalentie van blaasontstekingen, het gebruik maken van gezondheidszorg, urinekweken en antibioticaresistentie.

Resultaten van het onderzoek

Bij 70% van de patiënten werd een vertraging in de diagnose gezien, omdat artsen blaaspijnsyndroom symptomen verwarden met urineweginfecties. Blaasontsteking kwamen bij meer dan 50% van de blaaspijnsyndroom patiënten voor.

Deze patiënten melden ook angst voor nieuwe blaasontstekingen (70%) en verergering van blaaspijnsyndroom symptomen (60%).

Bovendien was de gezondheidszorgconsumptie voor deze patiënten in beide onderzoeken aanzienlijk toegenomen. Antibioticaresistentie (80% van kweken) en profylactisch antibioticagebruik kwamen vaak voor.

Resultaten vragen om nieuwe richtlijn

Deze bevindingen benadrukken de last van blaasontstekingen op de kwaliteit van leven van blaaspijnsyndroom patiënten en het gezondheidszorgsysteem. De resultaten benadrukken de behoefte aan verbeterde urineweginfectierichtlijnen met betrekking tot diagnose, behandeling en preventie voor blaaspijnsyndroom patiënten om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren.

 

Lees meer over blaaspijnsyndroom

 

Bron: The Burden of Urinary Tract Infections on Quality of Life and Healthcare in Patients with Interstitial Cystitis

Dr. Dick Janssen Arts
Auteur: Dr. Dick Janssen is arts bij Andros en doet wetenschappelijk naar blaaspijnsyndroom, overactieve blaas en urodynamica bij Radboudumc.
Laatste update: 28 november 2023

Neem contact met ons op