Testosteron en urine-incontinentie bij vrouwen

Ook vrouwen hebben testosteron, hoe laag ook, en dit heeft bepaalde metabole functies. Als het testosterongehalte bij vrouwen te laag is, zou dit een rol kunnen spelen bij het ontstaan van stress (overdruk) incontinentie.

Dit is aangetoond in een studie bij meer dan 2.100 vrouwen bij wie het totale serum testosteron werd gemeten en bij wie ook was onderzocht of er een vorm van incontinentie (stress of gemengd) voorhanden was.

Uit deze analyse is gebleken dat er meer incontinentie voorkomt als het testosterongehalte te laag is. De verklaring hiervoor zou zijn dat er een voldoende spiegel van testosteron noodzakelijk is om te voorkomen dat de bekkenbodemspieren atrofiëren (in spierkracht afnemen). Het is de eerste keer dat deze relatie is aangetoond.

In de presentatie van de studie, die in mei 2017 werd voorgesteld tijdens het congres van de American Association of Urology (AUA) in Boston is niet gesproken over eventuele suppletie (aanvulling) van testosteron bij vrouwen omdat dit niet voor de hand ligt. Immers een dergelijke suppletie zou gepaard kunnen gaan met te veel andere symptomen en consequenties van testosteron toediening die meer bij een man dan bij een vrouw passen.

Door prof.dr. Frans Debruyne

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Laatste update: 15 juni 2017

Neem contact met ons op