Geen verhoogd risico op overlijden door hormoontherapie

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
5 oktober 2017

Hormoontherapie leidt niet tot een hoger sterfterisico, ook niet door kanker of hartproblemen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift JAMA . Veel vrouwen zijn bang om hormonen te gebruiken tegen overgangsklachten door de verschillende onduidelijke verhalen die zij in de media lezen.

Hormoontherapie door de jaren heen

In de jaren 60 was hormoontherapie het nieuwe wondermiddel om jong te blijven. Men verwachtte vervolgens dat vrouwen langer konden leven en dus minder kans hadden om te overlijden te gaan als ze preventief hormonen zou gebruiken. In de jaren 90 werd hormoontherapie niet alleen tegen opvliegers gebruikt, maar ook om hart- en vaatziekten te voorkomen. Het gevolg was dat veel vrouwen tot 80 jaar of zelfs langer hormonen gebruikten. Ook als zij geen opvliegers of andere overgangsklachten hadden.

Hormoontherapie en borstkanker

Vanaf 2002 werd men echter onzeker en bang: sommige vrouwen die 5 jaar een combinatie van oestrogeen en progestativa hadden gebruikt bleken een licht verhoogd risico te hebben op het krijgen van borstkanker. Andere vrouwen, die 7 jaar uitsluitend oestrogeen hadden gebruikt, bleken juist een verlaagd risico te hebben op het krijgen van borstkanker.

Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten brachten iedereen in verwarring. Het heeft jarenlang van vervolg onderzoeken gekost om een antwoord te krijgen op de vraag of hormonen veilig zijn voor de gezondheid van de vrouw.

Nieuw onderzoek

Recent werden in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift JAMA de resultaten van deze vervolg onderzoeken gepubliceerd. Voor het eerst werd onderzocht of 5 tot 7 jaar lang hormoontherapie de kans niet vergroot om te overlijden. Dit onderzoek is heel belangrijk omdat de kans op overlijden een goede maat is voor de veiligheid van de hormoontherapie.

Er werden 27.347 vrouwen tussen de 50 en 79 jaar in de zogenaamde WHI studie onderzocht. Zij werden verdeeld in drie groepen: een groep kreeg oestrogeen en een progestativum, een andere groep kreeg allen oestrogeen en een andere groep kreeg een niet werkzame placebo. De vrouwen werden 5 tot 7 jaar lang met hormoontherapie of placebo behandeld. Alle vrouwen werden gedurende totaal 18 jaar gevolgd.

Het risico op overlijden werd tussen de groepen vergeleken, zowel tijdens de hormoonbehandeling als na het stoppen van de hormoonbehandeling. Verschillende doodsoorzaken werden onderzocht: hart-en-vaatziekte, diverse soorten kanker, waaronder borstkanker, Alzheimer dementie, ongelukken en alle andere doosoorzaken.

Geen verhoogd risico op overlijden door hormoontherapie

Noch bij behandeling met alleen oestrogeen, noch bij behandeling met oestrogeen en progestativum werd een verhoogd risico op overlijden aangetoond. Ongeacht de doodsoorzaak was er geen enkel verschil te zien bij de vrouwen die hormonen hadden gekregen.

Hormoontherapie gedurende 5 tot7 jaar geeft geen hoger risico om te overlijden aan hart-en-vaatziekte, kanker of welke andere doodsoorzaak dan ook. De groep jongere vrouwen tussen 50 en 59 jaar die met hormoontherapie behandeld werden, hadden tijdens de behandeling zelfs een verminderd risico om te overlijden.

Onderzoek ondersteunt bestaande richtlijnen

Dit onderzoek ondersteunt de reeds bestaande richtlijnen: dat gezonde vrouwen met ernstige overgangsklachten veilig met hormonen behandeld mogen worden gedurende enkele jaren om hun levenskwaliteit te verhogen.

Door dr. Magda Armeanu, gynaecoloog

Lees verder over de gynaecoloog bij blaasproblemen

Neem contact met ons op