Overactieve blaas en plasproblemen

Overactieve blaas is een zeer bekend en frequent voorkomend fenomeen bij het ouder worden van de vrouw. Kenmerken van de overactieve blaas zijn: vaak plassen (ook ’s nachts) en ongewilde plotseling verhoogde aandrang die aanleiding geeft tot urineverlies.

De standaardbehandeling van een overactieve blaas bestaat uit het aanpassen van de leefstijl, oefeningen voor de bekkenbodemspieren, blaastraining en blaasspier ontspannende medicatie. Er bestaan verschillende soorten geneesmiddelen die de ongewilde samentrekkingen van de blaas verminderen en de blaasfunctie verbeteren. Elk medicijn heeft echter bijwerkingen en dit is ook het geval met de zogenaamde ‘blaasverslappers’. De bijwerkingen zijn vooral een droge mond en constipatie voor ontlasting.

Veel bijwerkingen blaas verslappende middelen

Begin 2014 is in het wetenschappelijk Amerikaans tijdschrift Annals of Internal Medicine een groot onderzoek gepubliceerd, waarin de effecten en bijverschijnselen van deze verschillende medicijnen zijn bestudeerd. Hierbij kwam naar voren dat een analyse van de onderzoeken waarbij blaasverslappende middelen werden getest, hebben aangetoond dat al deze medicijnen min of meer dezelfde effectiviteit hebben. De bijwerkingen kunnen echter wel verschillen, maar komen toch bij alle medicijnen voor. De bijwerkingen zijn vaak zo erg dat de behandeling vroegtijdig wordt gestopt.

Deze studie zou kunnen laten doorschemeren dat behandeling meer nadeel dan voordeel heeft. Toch moeten dergelijke analyses met omzichtigheid worden bekeken. Dit is des te meer het geval als een dergelijk artikel in negatieve behandelingsadviezen zou resulteren. Het artikel stelt wel duidelijk dat een stapsgewijze aanpak van overactieve blaas de beste is.

Leefstijl bij overactieve blaas

Dit is ook de houding die wordt aangenomen binnen de Andros Blaascentrum. Na de diagnose ‘overactieve blaas’, iets wat de urologen bij onze klinieken via lichamelijk en (niet invasief) instrumenteel onderzoek duidelijk aan het licht kunnen brengen, wordt een stapsgewijze aanpak gepropageerd. Hierbij worden in eerste instantie algemene leefstijladviezen geprobeerd, zoals bekkenbodemoefeningen en beperking van vochtinname en stoffen die de blaas kunnen irriteren, zoals koffie, thee, vruchtensap of alcohol.

Medicijnen bij overactieve blaas

Als dit niet helpt, kan worden overgegaan tot het gebruik van medicijnen. Dat de medicatie niet bij alle vrouwen volledig werkt, is bekend, maar ook het terugbrengen van de klachten met 50% is voor veel vrouwen die aan een overactieve blaas lijden al zeer belangrijk. Dit leidt immers al tot een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit. Overigens is er een individuele reactie op de verschillende medicijnen die vaak langdurig moet worden ingenomen. De ene vrouw reageert beter op het ene medicijn en de andere vrouw beter op het andere medicijn. Het is dus een kwestie van een nauwkeurig gevolgde ‘trial and error’ (probeer en ervaar) benadering.

 

Lees verder over overactieve blaas

 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Laatste update: 18 januari 2018

Neem contact met ons op