ADHD en overgang, de invloed van hormonen op vrouwen met ADHD

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
25 juni 2016
ADHD en overgang, wat doen veranderende hormonen bij vrouwen met ADHD? ADHD komt ongeveer bij 4% van de volwassen vrouwen voor. Er bestaan verschillen tussen mannen en vrouwen bij het diagnosticeren en behandelen van ADHD. Vooral tijdens overgang kunnen de symptomen van ADHD bij de vrouw verergeren door de daling van de hormoonspiegels. De gynaecoloog kan een deel van deze symptomen met hormoontherapie behandelen.

ADHD bij vrouwen

De diagnose ADHD wordt bij meisjes tijdens de jeugd vaak gemist omdat deze meisjes, anders dan de jongens, minder overactiviteit vertonen in hun gedrag. Deze meisjes zijn dromerig, letten slecht op en presteren vaak slecht op school. Vaak wordt de diagnose ADHD pas gesteld op 30-40 jarige leeftijd, wanneer deze vrouwen met de combinatie werk en gezin moeten multitasken en goed organiseren.

ADHD tijdens de overgang

ADHD komt ongeveer bij 4% van de volwassen vrouwen voor. Deze vrouwen slapen vaak als gevolg van hun ziekte slecht en kunnen zich overdag vaak slecht concentreren. Tijdens de overgang zullen de slaapstoornissen en de concentratieproblemen alleen maar toenemen doordat de oestrogeen spiegel daalt. Op deze leeftijd is er vaak ook sprake van bijkomende ziektes, zoals depressie, premenstrueel syndroom, al of niet in combinatie met beginnende overgangsklachten. Soms is het lastig te weten of de vergeetachtigheid, de slaap- en stemmingsstoornissen puur door de ADHD worden veroorzaakt, door de overbelasting tijdens deze levensfase of door de daling van de oestrogeenspiegels vanaf begin 40. De daling van de oestrogeenspiegels veroorzaakt veranderingen in de neurotransmitters in de hersenen, met als gevolg depressiviteit en veranderingen in het denken, de cognitie.

Premenstrueel syndroom (PMS)

Veel vrouwen, ook zonder ADHD, zijn gevoelig voor de hormoonschommelingen tijdens de menstruele cyclus en in het kraambed. De meesten van deze vrouwen hebben last van premenstrueel syndroom. Vrouwen met PMS vertellen dat zij zich het beste voelden tijdens de zwangerschap. Tijdens de overgang reageren vrouwen met premenstrueel syndroom vaak goed op de oestrogeentherapie.

Juiste behandeling

Het is belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld om de juiste behandeling te kunnen geven. De vrouwen met ADHD zijn gebaat bij een multidisciplinaire behandeling tijdens de overgang. Hierbij denken wij aan een combinatie van psychiatrische medicamenteuze behandeling specifiek met ADHD medicatie enerzijds, hormonale therapie met oestradiol door de gynaecoloog anderzijds, met daarnaast coaching en leefstijl adviezen. Gezond eten, bewegen, regelmatig leven, stoppen met roken en alcohol zijn essentieel naast de medicamenteuze behandeling. Uw huisarts en uw gynaecoloog kunnen daarin adviseren.

Lees verder over gynaecoloog bij blaasproblemen

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
Auteur: Dr. Magda Armeanu is gynaecoloog van het multidisciplinaire blaasteam.
Laatste update: 25 juni 2016

Neem contact met ons op