Vooral bij vrouwen in de overgang is winst te behalen in gezondheidszorg

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
5 oktober 2015

Ouder wordende vrouwen hebben vaker chronische ziekten dan mannen. Hart-en-vaatziekten zijn de doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen. Veel winst in de gezondheidszorg is te behalen door preventie, vroegtijdige diagnose en behandeling vooral bij vrouwen in de overgang.

Wist u dat:

  1. Vrouwen vanaf de menopauze/overgang door de dalende oestrogeen spiegel meer risico op hartklachten hebben.
  2. Hartklachten bij vrouwen vaak verward worden met overgangsklachten, stress klachten of “onbegrepen klachten”.
  3. Vrouwen met hartklachten op de fiets of met de tram naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis komen terwijl mannen met hartklachten met de ambulance worden vervoerd.
  4. Vrouwen met een hartinfarct andere klachten hebben dan mannen en dat om die reden soms de diagnose pas laat gesteld wordt.
  5. 70-90% van de patiënten met onbegrepen klachten is een vrouw.
  6. Vrouwen 60% meer kans op bijwerkingen van geneesmiddelen hebben dan mannen.
  7. Sommige chronische ziekten meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen: overgewicht, migraine, depressie, dementie, etc.
  8. Vrouwen 10% meer in het ziekenhuis liggen dan mannen.

In september 2015 organiseerde het VUmc in samenwerking met Women Inc. een wetenschappelijk symposium en aansluitend een boeiende talkshow de aandacht te vestigen op de verschillen in de gezondheidszorg tussen man/vrouw in diagnostiek en behandeling. Daarnaast werd ook aandacht gevraagd voor diversiteit in het algemeen: genetisch, cultureel, sociaal economisch. Deze diversiteit vraagt om een persoonlijke deskundige behandeling op maat van zowel vrouwen als mannen. De nieuwe benadering vereist veranderingen op alle terreinen in de gezondheidszorg: de patiëntenzorg, het geneeskunde onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Alle betrokken partijen in de gezondheidszorg waren uitgenodigd om aan de discussie te deel te nemen: patiënten, artsen, zorgverzekeraars, beleidsmakers, geneeskunde studenten en opleiders, wetenschappers, geneesmiddelen industrieën en journalisten.

Wouter Bos, voorzitter van de Raad van bestuur bij VUmc: “de manier waarop wetenschappelijke kennis gegenereerd en overgedragen wordt over wat werkt en niet werkt in de geneeskunde, is niet in gelijke mate valide voor vrouwen en voor mannen. Dat geldt voor de effectiviteit van diagnostiek, de representativiteit van casuïstiek, de samenstelling van onderzoekspopulaties en ga zo maar door”. Dit komt omdat vaak diagnose en therapie ontwikkeld is op basis van onderzoek bij de mannelijke blanke proefpersonen. De invloed van de menstruele cyclus en de hormoonschommelingen bij vrouwen is vaak niet onderzocht.

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sprak haar steun uit tijdens een videoboodschap: zij vindt het heel belangrijk dat er meer erkenning komt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

Enkele vrouwen vertelden in video’s hun verhaal als patiënt: je word onzeker en gaat aan jezelf twijfelen als de hartklachten door de arts niet herkend worden. De verhalen werden verduidelijkt door enkele deskundige specialisten die bij deze vrouwen uiteindelijk de juiste diagnose gesteld hebben en met de juiste behandeling gestart zijn. Er werd benadrukt hoe belangrijk het is om enerzijds multidisciplinair samen te werken en anderzijds elke patiënt als een individu te benaderen om alle risico factoren af te wegen en samen voor een behandeling te kiezen.

Het belang en de urgentie werden benadrukt om deze kennis te delen via de richtlijnen van de beroepsverenigingen en ook via de media, zodat ook andere artsen ervan kunnen leren. Een appel werd gedaan op zorgverzekeraars en beleidsmakers om gender sensitieve initiatieven in de gezondheidszorg te stimuleren en te financieren.

Met trots kon ik in de wandelgangen vertellen dat wij in onze klinieken op de goede weg zijn. Sinds enkele jaren hebben wij deze gender sensitieve multidisciplinaire aanpak voor de klachten van ook de ouder wordende vrouwen en mannen. De gynaecoloog, de uroloog en de fysiotherapeut met hun specifieke deskundigheid werken nauw samen en nemen ruim de tijd om de individuele problemen van vrouwen en mannen zo goed mogelijk te behandelen. Onze kennis en deskundigheid delen wij graag op onze website en tijdens onze nascholingen voor huisartsen.

Onze klinieken streven naar een hogere kwaliteit van de gezondheidszorg door persoonlijke aandacht en deskundigheid van man/vrouw verschillen.

Lees verder over gynaecoloog bij blaasproblemen

 

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
Auteur: Dr. Magda Armeanu is gynaecoloog van het multidisciplinaire blaasteam.
Laatste update: 5 oktober 2015

Neem contact met ons op