Nieuwe richtlijn voor behandeling van vrouwen in de overgang

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
14 december 2015

Een nieuwe richtlijn voor de behandeling van vrouwen in de overgang, biedt huisartsen, gynaecologen en overgangsconsulentes de nieuwste wetenschappelijke inzichten om gezonde vrouwen tussen 50 en 60 jaar met overgangsklachten en opvliegers veilig te behandelen. Nederlandse gynaecologen wachten met smacht op deze nieuwe richtlijn die eind 2015 wordt gepubliceerd.

Op 15 oktober 2015 vond in Utrecht een belangrijk wetenschappelijk symposium plaats van de Dutch Menopause Society. Gynaecologen en overgangsconsulentes kwamen bezochten de voordracht van prof. Mary Ann Lumsden, die een tip van de sluier oplichtte: de nieuwe Nice richtlijn voor behandeling van vrouwen in de overgang (menopauze). Diverse wetenschappers hebben aan deze Nice richtlijn gewerkt en alle resultaten van eerdere wetenschappelijke publicaties hierin verwerkt. Er zijn goed onderbouwde heldere conclusies getrokken, die bruikbaar zijn voor de klinische praktijk.

Seksualiteit in de overgang

Een ander onderwerp dat aan bod kwam was de seksualiteit bij vrouwen in de overgang. Geruststellende feiten: 70% van de vrouwen hebben geen verminderde libido en 80% hebben geen verlaagde testosteron in de overgang. Als er zich seksuele problemen tijdens de overgang voordoen, dan is de benadering volgens Prof. Rik van Lunsen: seks = stimulus + context + communicatie. Deze holistische bio-psycho-sociale benadering geldt voor alle leeftijden, niet alleen voor vrouwen in de overgang. Alleen in bepaalde gevallen kan hormoonbehandeling met oestrogeen en/of testosteron helpen.

Ontstaan van ziekte in de overgang

Het thema van de Wereld Menopauzedag op 18 oktober 2015 is menopauze en het brein/denkvermogen. Vandaar dat ook de Dutch Menopause Society aandacht hieraan besteed heeft. Er wordt veel onderzoek gedaan, waarom dementie bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen en waarom vrouwen vaker micro vasculaire afwijkingen hebben in de hersenen. Voorlopig zijn er helaas nog veel vragen en weinig antwoorden.

Tot nu toe is in ieder geval helder dat er veel ziekte processen in de overgang worden geïnitieerd door enerzijds de dalende oestrogeen spiegel en anderzijds diverse leefstijl factoren, die schade hebben aangericht voor de overgang. Opvliegers, diabetes type 2, hart- en vaatziektes, migraine, slaapstoornissen, depressie, dementie, osteoporose zijn allemaal geassocieerd met de dalende oestrogeen spiegels na de overgang (menopauze). Leefstijl veranderingen, zoals voeding, sporten en het stoppen met roken zijn belangrijk voor zowel preventie als behandeling van veel ziektes. De bijdrage van hormoonbehandelingen naast de leefstijl interventies wordt verder onderzocht.

Lees verder over de behandeling blaasproblemen in combinatie met overgangsklachten

 

Dr. Magda Armeanu Gynaecoloog
Auteur: Dr. Magda Armeanu is gynaecoloog van het multidisciplinaire blaasteam.
Laatste update: 14 december 2015

Neem contact met ons op