Leveren vrouwelijke artsen betere zorg?

In the JAMA Internal Medicine is een artikel verschenen over de behandeluitkomsten van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen en door een vrouwelijke dan wel een mannelijke arts werden behandeld. Dit is gebeurd op basis van een analyse van 1,5 miljoen ziekenhuisopnames in Amerika.

De uitkomst van de analyse was dat patiënten die door een vrouwelijke arts waren behandeld een lagere 30-dagen mortaliteit hadden dan de patiënten die door een mannelijke arts waren behandeld (11.07% versus 11,49%). Ook de heropname van patiënten die door vrouwelijke artsen waren behandeld was lager dan voor mannelijke artsen (15.2% versus 15.57%).

In het artikel dat online is verschenen, wordt echter geen reden voor de verschillen aangegeven maar alleen de verschillen zelf worden vastgesteld. Zou dit betekenen dat vrouwelijke artsen een betere zorg leveren dan hun mannelijke collega’s?

Dit is natuurlijk een boute uitspraak die, ook al zijn er statistische verschillen aangetoond, door dit onderzoek niet kan worden bevestigd. In Nederland kan de patiënt er van uitgaan dat zowel mannelijke als vrouwelijke artsen even goed hun best zullen doen om tot een optimale behandeling te komen.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Laatste update: 3 januari 2017

Neem contact met ons op