Bernadette Leemborg
Diëtist

Bernadette Leemborg Diëtist

“De kwaliteit van leven voor vrouwen met blaasproblemen kan vaak verbeterd worden door anders te eten en te drinken. Mijn ervaring is dat elke vrouw anders reageert op voeding, daarom geef ik graag een persoonlijk advies. Ik ben geen voorstander van standaard lijsten over wat wel of niet gegeten mag worden. Met een persoonlijk voedingsadvies dat ik afstem op de individuele vrouw bereiken we meestal meer en vooral sneller resultaat”. 

Bernadette werkt al enige jaren als diëtist van het multidisciplinaire team voor complexe blaasproblemen. Met namen voor het Centrum voor Blaaspijnsyndroom. Ook heeft ze afstudeeronderzoeken naar voeding en blaasproblemen op dit gebied begeleid. Zij heeft haar eigen praktijk: diëtistenpraktijk Bernadette Leemborg.

In 2000 studeerde Bernadette af als diëtist aan de Haagse Hogeschool. Bernadette behandelt een breed scala aan ziektebeelden. “Er is vaak nog veel winst in te behalen met behulp van voeding. Welke klachten, ziektebeelden of wensen op het gebied van voeding dan ook optreden, graag sta ik in alle gevallen mijn cliënten te hulp om de kwaliteit van leven te optimaliseren.” Aldus Bernadette.

Neem contact met ons op

Maak afspraak