GETSBI studie in ons blaascentrum van start gegaan

Dr. Dick Janssen Arts
19 mei 2022

Inmiddels zijn we binnen Andros van start gegaan met de GETSBI-studie. De GETSBI-studie is een doelmatigheidsonderzoek vanuit het Radboudumc om de effectiviteit van het blaasspoelmiddel Ialuril (GAG-therapie) te onderzoeken. Deze studie start om wetenschappelijk bewijs te leveren voor de effecten van de therapie, zodat deze in de toekomst vergoed kan gaan worden.

Hunnerse laesies

In ons blaascentrum zullen naar verwachting 20 patiënten meedoen in een tijdsbestek van 2 jaar in Den Haag en Baarn. Voorwaarden om mee te doen zijn het hebben van blaaspijnsyndroom/ interstitiële cystitis, waarbij er tijdens een cystoscopie onderzoek Hunnerse laesies zijn gezien (zweren in de blaas).

Na inclusie

Na inclusie door Erik Arendsen en Dick Janssen worden de patiënten blind ingedeeld in 3 verschillende groepen. Elke groep krijgt op een verschillend moment in de studie een blaasspoeling met Ialuril of een placebo. Dit gebeurt in 3 cycli van 6 weken met tussendoor een rustperiode van een maand en aan het eind een standaard spoeltijd met Ialuril (5x een 4 wekelijkse spoeling). Iedere geïncludeerde cliënt doet dus 54 weken mee met het onderzoek.

Geblindeerde toediening

Patiënten vullen tijdens het traject vragenlijsten in om het effect van de behandeling te bepalen. De blaasspoelingen worden door geblindeerde teams in Baarn en Den Haag gegeven. Zowel de dienstdoende verpleegkundigen als de patiënten weten dus niet welk middel wordt toegediend om het behandeleffect zo zuiver mogelijk te meten. De resultaten van het onderzoek worden over 3 jaar verwacht.

Inmiddels doen er al 6 patiënten van Andros mee aan de studie en daarmee zijn we koploper in Nederland. Zo werken we er aan mee om deze studie tot een succes te maken, zodat hopelijk in de toekomst de vergoeding voor GAG-therapie weer beschikbaar wordt patiënten met blaaspijnsyndroom.

Lees meer over blaaspijnsyndroom

Dr. Dick Janssen Arts
Auteur: Dr. Dick Janssen is arts bij Andros en doet wetenschappelijk naar blaaspijnsyndroom, overactieve blaas en urodynamica bij Radboudumc.
Laatste update: 19 mei 2022

Neem contact met ons op