Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)

Drs. Erik Arendsen Uroloog
18 januari 2018

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) behartigt de belangen van IC-patiënten. ICP brengt op diverse manieren lotgenoten met elkaar in contact voor een luisterend oor en het uitwisselen van ervaringen over IC. Ook vergaren ze informatie over deze ziekte, en zorgen ze voor meer bekendheid over Interstitiële Cystitis.

Heeft u IC? Kijk eens op hun website wat zij voor u kunnen betekenen. Bekijk website ICP

Neem contact met ons op